ກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບການຮຽນ VIETNAMESE ຄັ້ງທີ 6 - ພາກທີ 1

Hits​: 148

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ແຜນການເວລາ: ວັນທີ 16 - 17 ສິງຫາ 2021.
ສະຖານທີ່:  ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມຫວຽດນາມ (VASS) - ອັນດັບ 1 ຖະ ໜົນ Lieu Giai, ເມືອງ Ba Dinh, ເມືອງ Ha Noi.

             ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ 10 ແຜງ :

ຄະນະ 1: ບັນຫາພາກພື້ນແລະສາກົນ

      Cຜົມ: Assoc. ດຣ NGUYEN HUY HOANG - ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, VASS. ຮອງປະທານ: ສາດສະດາຈານດຣ PHAM QUANG MINH - ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສັງຄົມແລະມະນຸດສາດ, VNU ຮ່າໂນ້ຍ, ແລະ Assoc. ດຣ NGUYEN XUAN TRUNG - ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາອິນເດຍແລະອາຊີຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້, VASS. ເລຂາທິການ: ດຣ. LE PHUONG HOA - ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, VASS.

ຄະນະທີ 2: ແນວຄິດ, ການເມືອງ

      Cຜົມ: Assoc. ດຣ NGUYEN TAI DONG - Institute of Philosophy, VASS.
      ຮອງປະທານ: ສາດສະດາຈານດຣ DO QUANG HUNG - ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສັງຄົມແລະມະນຸດສາດ, VNU ຮ່າໂນ້ຍ, ແລະທ່ານດຣ TRAN TUAN PHONG - ການທົບທວນວິທະຍາສາດສັງຄົມຂອງຫວຽດນາມ, VASS.
      ເລຂາທິການ: MA. HOANG MINH QUAN - Institute of Philosophy, VASS.

ກະດານທີ 3: ການສຶກສາດ້ານຊົນເຜົ່າແລະສາສະ ໜາ

      Cຜົມ: Assoc. ດຣ NGUYEN VAN MINH - ສາດສະດາຈານ. ສະຖາບັນມະນຸດວິທະຍາ, VASS.
     ຮອງປະທານ: Assoc. ດຣ. LAM BA NAM - ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສັງຄົມແລະມະນຸດສາດ, VNU ຮ່າໂນ້ຍ, ແລະ Assoc. ທ່ານສາດສະດາຈານ CHU VAN TUAN - ສະຖາບັນການສຶກສາສາດສະ ໜາ, VASS.
      ເລຂາທິການ: ດຣ BUI THI BICH LAN - ສະຖາບັນມະນຸດວິທະຍາ, VASS.

ຄະນະທີ 4: ການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມແລະການພັດທະນາມະນຸດຢູ່ຫວຽດນາມ

       Cຜົມ: Assoc. ສາດສະດາຈານດຣ. LE PHUOC MINH - ສະຖາບັນການສຶກສາອາຟຣິກາແລະຕາເວັນອອກກາງ, VASS.
     ຮອງປະທານ: ທ່ານສາດສະດາຈານດຣ NGUYEN QUY THANH - ມະຫາວິທະຍາໄລການສຶກສາ, VNU ຮ່າໂນ້ຍ, ແລະ Assoc. ດຣ NGUYEN THI HOAI LE - ສະຖາບັນການສຶກສາມະນຸດ, VASS.
      ເລຂາທິການ: ທ່ານດຣ NGUYEN THI LE - ສະຖາບັນການສຶກສາມະນຸດ, VASS.

ຄະນະ 5: ເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຢີແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

     Cຜົມ: Assoc. ດຣ. BUI QUANG TUAN - ທ່ານດຣ. ສະຖາບັນເສດຖະກິດຫວຽດນາມ. VASS.
     ຮອງປະທານ: ສາດສະດາຈານດຣ TRUONG QUANG HAI - ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາແລະພັດທະນາວິທະຍາສາດຫວຽດນາມ, VNU ຮ່າໂນ້ຍ, ແລະ Assoc. ດຣ NGUYEN CHIEN THANG - ສາດສະດາຈານ. ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາເອີຣົບ, VASS.
     ເລຂາທິການ: MA. TRAN THI MY ANH - ສະຖາບັນເສດຖະກິດຫວຽດນາມ, VASS.

ແຜງທີ 6: ພາສາສາດ, ວັນນະຄະດີ

     Cດຣ NGUYEN VAN HIEP - ທ່ານດຣ. ສະຖາບັນພາສາສາດ, VASS.
    ຮອງປະທານ: ສາດສະດາຈານດຣ. MAI NGOC CHU - ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສັງຄົມແລະມະນຸດສາດ, VNU ຮ່າໂນ້ຍ, ແລະ Assoc. ດຣ NGUYEN DANG DIEP - ສະຖາບັນວັນນະຄະດີ, VASS.
     ເລຂາທິການ: ດຣ NGUYEN THI PHUONG - ສະຖາບັນພາສາສາດ, VASS.

ແຜງ 7: ກົດ ໝາຍ ຂອງລັດແລະກົດ ໝາຍ

     Cຜົມ: Assoc. ດຣ NGUYEN DUC MINH - ສະຖາບັນຂອງລັດແລະກົດ ໝາຍ, VASS.
    ຮອງປະທານ: Assoc. ດຣ NGUYEN THI QUE ANH - ທ່ານດຣ. ໂຮງຮຽນກົດຫມາຍ, VNU ຮ່າໂນ້ຍ, ແລະ Assoc. ດຣ. BUI NGUYEN KHANH - ຈົບການສຶກສາວິທະຍາສາດສັງຄົມ, VASS.
    ເລຂາທິການ: ດຣ NGUYEN LINH GIANG - ສະຖາບັນຂອງລັດແລະກົດ ໝາຍ, VASS.

ກະດານ 8: ປະຫວັດສາດ, Sino- Nom, ໂບຮານຄະດີ

     Cຜົມ: Assoc. ດຣ. DINH QUANG HAI - ທ່ານດຣ. ສະຖາບັນປະຫວັດສາດ, VASS.
    ຮອງປະທານ: ສາດສະດາຈານດຣ. NGUYEN VAN KHANH - ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສັງຄົມແລະມະນຸດສາດ, VNU ຮ່າໂນ້ຍ, ແລະ Assoc. ດຣ NGUYEN TUAN CUONG - ສະຖາບັນການສຶກສາ Sino-Nom, VASS.
    ເລຂາທິການ: ດຣ. PHAM THI HONG HA - ສະຖາບັນປະຫວັດສາດ, VASS.

ແຜງ 9: ວັດທະນະ ທຳ

     Cຜົມ: Assoc. ດຣ NGUYEN THI PHUONG CHAM - ສະຖາບັນສຶກສາວັດທະນະ ທຳ, VASS.
   ຮອງປະທານ: ສາດສະດາຈານດຣ. NGUYEN QUANG NGỌC - ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາແລະພັດທະນາວິທະຍາສາດຫວຽດນາມ, VNU ຮ່າໂນ້ຍ, ແລະທ່ານສາດສະດາຈານດຣ. LE HONG LY - ສະຖາບັນສຶກສາວັດທະນະ ທຳ, VASS.
    ເລຂາທິການ: ດຣ VU HOANG HIEU - ສະຖາບັນສຶກສາວັດທະນະ ທຳ, VASS.

ຄະນະ 10: ບັນຫາສັງຄົມ

    Cຜົມ: Assoc. ດຣ NGUYEN DUC VINH - ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມ, VASS.
   ຮອງປະທານ: Assoc. ດຣ NGUYEN TUAN ANH - ທ່ານດຣ. ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສັງຄົມແລະມະນຸດສາດ, VNU ຮ່າໂນ້ຍ, ແລະ Assoc. ດຣ NGUYEN THI MINH NGOC - ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມ, VASS.
   ເລຂາທິການ: ທ່ານດຣ TRAN NGUYET MINH THU - ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມ, VASS.

…ສືບຕໍ່ໃນພາກທີ 2 …:

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ :
◊  ກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບການຮຽນ VIETNAMESE ຄັ້ງທີ 6 - ພາກທີ 2.

ຫມາຍເຫດ :
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:  ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມຫວຽດນາມ (VASS).
◊ ໜັງ ສືທີ່ກ້າຫານ, ໂຕໂຕ ໜັງ ສືແລະໂຕ ໜັງ ສືພິມໃຫຍ່ຖືກ ກຳ ນົດໂດຍ Ban Tu Thu - ThanhdiavietnamhahHHHHHHOC.com.

ແບ້ TU THƯ
07 / 2021

(ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຄັ້ງ 1,171, ການໄປຢ້ຽມຢາມໃນມື້ນີ້ 1)